نهمین دوسالانه نقاشی تهران

راه‌یابی ۱۲ اثر از اردبیل در نهمین دوسالانه ملی نقاشی ایران

راه‌یابی ۱۲ اثر از اردبیل در نهمین دوسالانه ملی نقاشی ایران راه‌یابی ۱۲ اثر از اردبیل در نهمین دوسالانه ملی نقاشی ایران | دبیرخانه نهمین دوسالانه ملی نقاشی ایران از ارسال ۴۴۱۱ اثر از ۱۹۰۴ هنرمند به بخش «سراسرنما» این رویداد خبر داد. به گزارش انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل، نهمین دوسالانه …

توضیحات بیشتر »