عکس جدید بنیامین بهادری و همسر و فرزندش

عکس جدید پسر بنیامین بهادری

بنیامین بهادری خوانده کشورمان, عکس های جدیدی از خودش و همسرش و همچنین پسرشان بن سان منتشر کرده است

 

بنیامین بهادری و همسرش شایلی

بنیامین بهادری و همسرش شایلی

 

بنیامین بهادری و پسرش بن سان