حضور پریچهر مشرفی در کنسرت مسیح و آرش! عکس

پریچهر مشرفی در کنسرت مسیح

 

پریچهر مشرفی عکس جدیدی از خودش را منتشر کرد این بازیگر ۳۰ ساله به کنسرت مسیح و آرش رفته و عکسی به یادگار گرفته است.

پریچهر مشرفی در کنسرت مسیح

 

 

سلفی پریچهر مشرفی در کنسرت مسیح و آرش