تناقض بازداشت دانشجویان با ادعای «آزادی بعد از بیان» – هنر آرت

۲۴ دی ۱۳۹۶ هنری

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، درباره نگرانی‌ها از محدودیت‌ها در برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی مدعی شده تاکنون هیچ دانشجویی بابت بیان عقاید و آزاداندیشی خود در دانشگاه‌ها دچار آسیب نشده است و اگر موردی هم وجود داشته باشد، دانشجویان مراجعه کنند تا با جدیت پیگیری کنیم.

مصطفی رستمی «ترس از آزادی بعد از بیان عقاید» را یکی عوامل محدود کننده برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی دانسته و گفته در واقع نبود آزادی بعد از بیان در کرسی‌های آزاداندیشی پندار غلطی است که در بین عده‌ای از دانشجویان وجود دارد. کسی بخاطر بیان دیدگاه خود در کرسی‌های آزاداندیشی پاسخگو نمی‌شود، حتی در آئین نامه‌های کرسی‌های آزاداندیشی نیز روی  این موضوع تاکید شده که اگر کسی دیدگاهی را مطرح می‌کند، در هر سطحی که مربوط به موضوع کرسی است تماما مورد حمایت نهاد و مجموعه قرار می‌گیرد.

با وجود چنین ادعاهایی همچنان دانشجویان به عنوان خط اول دستگیرشدگان در انواع حرکت‌های اجتماعی و سیاسی قرار دارند. در اعتراضات یک ماه گذشته هم برخی از دانشجویانی که حتی در اعتراضات خیابانی حضور نداشتند، به صورت گسترده در دانشگاه‌ها و محل زندگی‌شان دستگیر شدند و تعدادی نامشخصی از آنها کماکان در بازداشت به سر می‌برند. مقامات امنیتی بازداشت آنها را جهت «پیشگیری» دانستند، اما به مستند قانونی چنین عملی هیچ اشاره‌ای نکردند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم